Miljø & Bærekraft

Vi tror på fremtiden – og ønsker å skape løsninger i dag som ivaretar den enda bedre.

Vi har bærekraft høyt på agendaen, med fokus på trivsel for alle våre leietakere. Vi er selv sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift – og har grønt fokus godt innarbeidet i internkulturen vår.

Vår eiendomsportefølje består av bygg med ulik karakter, størrelser, alder, utforming og funksjon. Det gjør at vi hele tiden leter etter konkrete tiltak på hver enkelt plass – som i sum kan bidra til at vi gjør alt litt bedre i morgen enn vi gjør i dag.

Vi ønsker å gjøre tydelige valg innen energisparing, gjenbruk, fellesbruk, avfall og reduksjon av utslipp – alt i tett samarbeid med våre leietakere.
Nedenstående er enkle tiltak i hverdagen som likevel bidrar – og målet er at vi fremover skal få listen med tiltak til å vokse – samtidig som utslippene fortsetter å minke.

Her er eksempel på noen av tiltakene vi allerede har iverksatt:

• Vi legger godt til rette for at våre ansatte og leietakere tar sykkelen eller kjører kollektivt til jobb; utlånssykler, sykkelverksted, avtale med AKT
• Førstjehjelpskurs for alle våre leietakere
• Skape sosiale arenaer og arrangementer for inkludering og fellesskap
• Vi bruker grønn energi; både strøm, fjernvarme og -kjøling
• Vi har egen energikonsulent og energioppfølgingssystemer som varsler ved overforbruk av vann og energi
• Vi har gjenbruk av materialer og møbler der det er mulig
• Vi jobber aktivt med kildesortering og matsvinn

Sosial bærekraft er også et tema vi jobber mye med. Vi ønsker å bidra til at enda flere fungerer bra i jobb, og kan oppleve inkludering, mestring og helse.

Dette fremmes svært tydelig både gjennom egne tiltak vi har for Mosvold & co og våre samarbeid - i tillegg jobber vi målrettet gjennom våre sosiale engasjement for disse verdiene. Du kan lese mer om våre engasjement HER.
Vi utvikler og rehabiliterer næringseiendom, alltid med fokus på gjenbruk - og bruker BREEAM som sertifisering når vi bygger nytt. Dette gir oss nødvendige verktøy og målinger gjennom hele prosessen fra planlegging til ferdig bygg – hele tiden med riktig fokus.

Bærekraft hos oss handler om kontinuerlig fokus og jakt etter nye steder å forbedre – å gjøre teori om til praktiske grep i hverdagen.

Telefon 38 12 55 80
Mosvold & Co AS
Østre Strandgate 46, 4610 Kristiansand
Telefon: 381 25 580
© Mosvold & co 2021.