Våre engasjement

Samfunnsansvar

Det har alltid påhvilt oss i Mosvold & Co et ansvar for å bidra positivt i samfunnet. Den som er betrodd mye, har også en forpliktelse til å forvalte ressursene man råder over på en god måte. I årenes løp har vi derfor engasjert oss bredt på en rekke arenaer.
Administrerende direktør Kurt Mosvold bruker selv omkring én dag hver uke på frivillige engasjementer.
- Det er ikke noe jeg ser på som en byrde, men heller en mulighet til å bidra og utrette noe positivt. Jeg har aldri vært redd for å ta ansvar, og gjør det med glede.

I hovedsak kan våre engasjementer deles inn i tre kjerneområder:

Idrett

Mosvold & Co støtter den lokale idretten. Vi har et hjerte for flere av byens idrettsklubber, og ser det derfor som naturlig å bidra både økonomisk og i ulike styreverv.

 –Å være en del av en lagidrett har bygget min karakter i positiv retning. Lagspillet har i seg selv vært flott, men det å trene hardt og målrettet har også gitt positive resultater.  Idretten har gitt meg stor glede, selvtillit, og en mestringsfølelse.  Og gleden har vedvart hele tiden, sier Kurt Mosvold.

Mosvold har vært tungt involvert i IK Start, særlig gjennom investorlauget Club 21, i over 16 år. Han var selv keeper på KIFs eliteserielag i håndball i sin tid, og har siden gjennom konsernet bidratt både som økonomisk sponsor og rådgivende ressurs. De senere årene har han som veterankeeper vært aktiv spiller for 2. divisjonslaget til Randesund Idrettslag. Her har det også vært naturlig å bidra økonomisk. Også klubber som Vipers, AK28 og Donn mottar eller har mottatt pengestøtte.

Internasjonalt arbeid og integrering

Eksempler på samfunnsbyggende prosjekter vi har støttet er blant annet Livsglede for Eldre, Protestfestivalen og Den Internasjonale Kulturfestivalen som arrangeres i Kristiansand hvert år.

- For at samfunnets hjul skal gå rundt, er det utrolig viktig at vi tar inn over oss at vi er et moderne og mangfoldig samfunn, der vi ikke alle er like, men der alle har lik verdi. Integrering, forståelse og aksept er viktige nøkler for at mennesker med ulik nasjonal og kulturell bakgrunn skal kunne delta i norsk yrkes- og samfunnsliv, sier Mosvold.

Det har derfor vært naturlig å involvere seg i det viktige arbeidet for å fremme og styrke hverdagen for flerkulturelle i Norge.

Bistand og kristent arbeid

Bidrag og lederansvar i organisasjoner som Strømmestiftelsen og Kirkens Nødhjelp, i fadderarbeid for vanskeligstilte og flyktninger er for oss en naturlig del av ansvaret vi kjenner på som mennesker med betrodde ressurser.

Engasjement i kristent arbeid på mange plan, både i menighetsliv på bred felleskirkelig front og i misjonsarbeid, er et resultat av vår livsanskuelse.

På Sri Lanka har vi involvert oss dypt i bistand, med praktisk nestekjærlighet og langsiktig støtte til en stolt nasjon som trenger vår hjelp. Siden 2006 har vi bygget barnehjem og startet fagskole for unge jenter.
Dernest tror vi på å etablere reiselivsnæring som en samfunnsbyggende og positiv faktor som kan dra Sri Lanka i riktig retning, et arbeid vi bare så vidt har sett begynnelsen på.

Vi er alle verdensborgere.  Derfor slutter ikke vårt engasjement ved landegrensene. Og når vårt eget samfunn blir et speil av verden i miniatyr, er vi alle medmennesker med ansvar for hverandre.
Telefon 38 12 55 80