Våre investeringer
Mosvold & Co med samarbeidspartnere er i dag den største eiendomsaktøren i Kristiansand. Det forplikter, og vi har derfor klare målsetninger for alle investeringer vi går inn i.

Vår målsetning er at det skal leveres førsteklasses kvalitet og service over alt der vi er involvert.

Gjennom mer enn hundre år har Mosvold-familien historisk sett vært sterkest involvert i shipping. For Mosvold & Co sin del har virksomheten dreid i stadig sterkere grad mot investering i eiendom. I Kristiansand har vi vår egen driftsorganisasjon, Mosvold Drift, som i dag teller ti ansatte.

Hovedfokuset de første årene var eiendommer i hjertet av Oslo, samt aktivitet i Tyskland og USA. Siden årtusenskiftet har vi hatt et spisset fokus på investeringer i Kristiansand.

Flaggskipet i porteføljen vår er syv bygg på Fiskebrygga som vi har brukt femten år på å samle under vårt eierskap.

I og rundt Markensgate eier Mosvold & Co flere av de meste sentrale eiendommene, i kompaniskap med andre sentrale eiendomsaktører i byen.

I den senere tid har Mosvold med partnere, kjøpt Havnekvartalet og store deler av Avenyen i Sørlandsparken.

Andre eiendommer som Statens Vegvesen på Rige, Kjøita Park, Hartmanns Brygge og Trekanten i Vågsbygd inngår som deler av Mosvolds eiendomsportefølje. Samtlige er eid i kompaniskap med andre.

Mosvold & Co er også engasjert i treningsbransjen gjennom Spring Vågsbygd og Bare Trening. Sistnevnte består av fem treningssentre, alle lokalisert i Sør-Norge.

Gjennom tre mindre hoteller er Mosvold-gruppen også involvert i reiselivsbransjen på Sri Lanka. Selskapet ser store vekstmuligheter i dette vakre landet.

Telefon 38 12 55 80